Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

Specifické prvky jazykové ekonomie v současné elektronické komunikaci

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Re: Perspektiva?
Vážená paní kolegyně,
děkuji za Váš dotaz. Budoucí vývoj těchto jazykových prostředků je samozřejmě velmi obtížné v tuto chvíli predikovat, chápeme je především jako funkční, ale zároveň také módní a jazykově aktualizační. Přestože svou podstatou korespondují s některými obecnými vývojovými trendy v jazyce, pouze jazyková praxe ukáže, do jaké míry, v jaké podobě a zda vůbec se tyto prvky v češtině stabilizují.
Diana Svobodová | 25. 10. 2010 (10:24:09) | reagovat
Perspektiva?
Vážená paní kolegyně,
mnohokrát děkuji za Váš velmi zajímavý příspěvek. Ráda bych se zeptala, zda je možno vyslovit nějakou hypotézu, které z uvedených zkratek, resp. zda vůbec nějaké mají perspektivu se v systému slovní zásoby rozšířit a stabilizovat.
Darina Hradilová | 18. 10. 2010 (20:09:15) | reagovat
Vďaka
Milá kolegyňa,
veľmi pekne ďakujem za zaujímavý príspevok, konečne už budem rozumieť svojej sestre, ktorá v komunikácii cez Skype mnohé z týchto ekonomizujúcich prostriedkov používa.
GL do ďalšej práce.
Martin Klimovič | 18. 10. 2010 (11:07:22) | reagovat
Re: Jsem ještě vůbec gramotná?
Milá kolegyně,
děkuji za příspěvek. Je zřejmé, že jazyková ekonomie, jazyková hravost, snaha o jazykovou aktualizaci a odlišnost a také módnost (tj. "být in" v rámci komunity spolužáků, vrstevníků, kamarádů) jdou u mládeže při užívání specifických abreviací ruku v ruce - záleží vždy na konkrétní komunikační situaci a motivujících faktorech. Uživatelům jazyka, kteří do této oblasti vyjadřování zasvěceni nejsou, se mohou abreviace (podobně jako některé cizojazyčné přejímky, které si mládež někdy velmi svérázně adaptuje, neologismy a okazionalismy) jevit skutečně jako šifra - a to může být koneckonců také jeden ze silných motivantů, proč jsou užívány. Pokud jde o konkrétní texty, v nichž se vyskytují, nelze si je představovat jako pouhé nahromadění zkratek, to by asi komunikační účel neplnilo (snad s výjimkou ustálených formulací typu "BB GTB" ve smyslu večerního pozdravu na rozloučenou atd.). Bývají užívány buď samostatně (např. "njn", "jj" jsou považovány za plnohodnotné reakce na výpověď komunikačního partnera, některé mají specifickou funkci - např. "EOM" v předmětu e-mailové zprávy naznačuje, že není připojen žádný text, tedy "čekám tě v 10 EOM" naznačuje, že zprávu není třeba otevírat apod.), nebo jako součást běžných výpovědí typu "btw jak se máš", "pošli mi to ASAP", "abych nebyl OT", "už jdu, B4N" a dalších.
Diana Svobodová | 16. 10. 2010 (09:59:10) | reagovat
Jsem ještě vůbec gramotná?
Vážená kolegyně, milá Diano,
prostřednictvím Tvého příspěvku jsem vstoupit do světa komunikace, která mi dosud byla zcela utajena.
Zaujala mě naznačená hravost ve vyjadřování mladé generace, snaha po originalitě, nejspíš (?) to jsou silnější stimuly než touha po urychlení komunikace. Moc bych přivítala ukázku nějakého autentického textu, abych si ověřila, zda jsem vůbec schopna mu porozumět. Ivana Gejgušová
Ivana Gejgušová | 06. 10. 2010 (08:40:22) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt