Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Konference Čeština - jazyk slovanský 4

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali k účasti na webové konferenci, která pokračuje v tradici předešlých konferencí z let 2001, 2005 a 2009. Na rozdíl od úvodních dvou setkání, spolupořádaných tehdy katedrou slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, bychom nyní chtěli navázat na poslední konferenci elektronickou. Ve srovnání s krátkodobými konferencemi umožňuje webová konference časově dlouhodobější pojetí. V daném období budeme vámi zaslané příspěvky přijímat a průběžně vyvěšovat na webových stránkách ke konferenci speciálně určených. Na zveřejněný příspěvek může každý účastník konference reagovat bezprostředně v diskusi, případně lze přidat vlastní názor, doplňující informaci či jiný postřeh kdykoli později v průběhu konference. Uvítáme, budete-li své vyvěšené příspěvky nadále sledovat a skutečně se do diskuse zapojovat i opakovaně, jak to bývá na konferencích zvykem. K názorům ostatních účastníků lze tímto způsobem připojit pokaždé vlastní stanovisko, popř. postupně více stanovisek upřesňujících. Zajisté je to žádoucí pro obě diskutující strany. Bude užitečné, povšimnete-li si nejen vlastního příspěvku a postupných reakcí na něj, ale také příspěvků dalších účastníků a diskuse k nim. Tím se otvírá prostor pro širší odbornou komunikaci, kterou považujeme za významnou a nedílnou součást našeho odborného fóra. Věříme, že tento typ prezentace prací i výměny názorů k nim přivítáte.

Všechny zájemce srdečně zdraví a zvou k účasti jménem všech uvedených organizátorů
Jana Svobodová a Radim Šink

Jednací jazyky:

  • čeština, popř. slovenština

Příspěvky lze zaměřit k této tematice (členěné na 3 sekce):

  • čeština a bohemistika; proměny dnešní češtiny; čeština v komunikaci a ve výuce;
  • čeština v Evropě a ve světě; čeština ve slovanské jazykové rodině; čeština v kontaktu s jinými jazyky; interkulturní komunikace a čeština;
  • čeština jako jazyk překladu; kniha, knihovnictví a překladatelství v českém a světovém kontextu; čeština a slovanské jazyky v umění.

Užší vědecký výbor konference vedený předsedkyní prof. PhDr. Janou Svobodovou, CSc., vybere tematicky spjaté příspěvky v neredukovaném, resp. posíleném rozsahu do odborné knihy vztahující se k problematice zastřešené názvem Hranice noremnosti v jazyce, literatuře a ve školní výuce češtiny. Detaily budou upřesněny po rozhodnutí vědeckého výboru.

Zahájení konference:

  • 20. září 2010

Ukončení konference:

  • 31. října 2010 (poslední příspěvky přijímáme 17. října 2010, aby k nim po vyvěšení mohla rovněž proběhnout diskuse; celá diskuse se uzavře až 31. října 2010)
Aktualizace: 26. 05. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt