Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava


 

Sekce

SRC 2017 bude organizována v těchto sekcích:

  • Středoškoláci
  • Studenti bakalářských oborů
  • Studenti navazujících a magisterských oborů

Jednacími jazyky jsou: čeština, slovenština, angličtina.

Je možné se přihlásit do kategorie:

  • Chemie
  • Biologie
  • Učitelství přírodních věd
  • Další přírodovědné obory (Fyzika, Informatika, Matematika, Geografie)

Z příspěvků bude vydán elektronický sborník abstraktů. Autoři budou prezentovat svou práci formou krátké přednášky (5 - 10 minut, včetně diskuze).

Aktualizace: 30. 01. 2017


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt