Středa - 6. 4. 2011

Prezentace účastníků09.00-09.30
Zahájení09.30-09.45

Veřejnoprávní média - média veřejné služby?

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.09.45-10.30
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
„Média veřejné služby - společný dům?“

PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.10.30-11.15
Fakulta sociálních studií, Masarykovy univerzity v Brně
„Otevřená Česká televize a její nepřátelé tváří v tvář sociotechnologickým změnám“

Prof. Jiří Přibáň11.15-12.30
Cardiff University
„Transformace veřejnosti a politika médií“

OBĚD12.30-13.30

PhDr. Lubomír Zaorálek13.30-14.00
zástupce Mediální komise v Parlamentu České republiky

Jiří Oberfalzer14.00-14.30
senátor Parlamentu České republiky

PŘESTÁVKA14.30-14.45

Mgr. Vlastimil Ježek14.45-15.15
člen Etického panelu České televize

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.15.15-15.45
Institut komunikačních studií a žurnalistiky Univerzity Karlovy
„Úpadek a pád média veřejné služby“

Karel Hvížďala15.45-16.15
novinář, spisovatel

PŘESTÁVKA16.15-17.00


Nová média ve veřejnoprávním prostoru

Mgr. Jakub Macek, Ph.D.17.00-17.45
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
„Nová média jako ohrožení médií veřejné služby?“

Mgr. Milan Fridrich17.45-18.30
Česká televize - výkonný ředitel nových médií
„Role nových médií“

RAUT19.00-21.00

Čtvrtek - 7. 4. 2011Existence regionálních studií veřejnoprávní televize
- ano, nebo ne?

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.09.00-10.00
Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
„Trojí význam regionální televize“

Mgr. Lenka Waschková-Císařová, Ph.D.10.00-10.45
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
„Lokalizace žurnalistiky jako aktuální trend ve vývoji médií v ČR a ve světě“

PŘESTÁVKA10.45-11.00

Boris Bergant11.00-11.30
Circom Régional

Mgr. Marta Gajdošíková11.30-12.00
Slovenská televize

Lukáš Macek, M.A.12.00-12.30
ředitel evropského studijního programu
Pařížského institutu politických věd v Dijonu

OBĚD12.30-13.30

Mgr. Roman Bradáč13.30-14.00
výkonný ředitel ČT24

Mgr. Ilja Racek, Ph.D.14.00-14.30
Česká televize, ředitel Televizního studia Ostrava

Mgr. Monika Horsáková14.30-15.00
Česká televize, Televizní studio Ostrava,
Slezská univerzita v Opavě
„Regionální studio jako společensko-kulturní fenomén regionu“