datum konání:

Ostrava, 6.–7. duben 2011

místo konání:

Ostrava, Hotel IMPERIAL

jednací jazyk:

čeština a angličtina


moderátoři:

Šárka Bednářová
šéfredaktorka Redakce zpravodajství,
Televizní studio Ostrava

Miroslav Karas
zahraniční zpravodaj České televize v Polsku

programový výbor:

Doc. PaedDr. Oldřich Chytil – předseda,
Ostravská univerzita v Ostravě

Mgr. Šárka Bednářová,
Česká televize, Televizní studio Ostrava

Mgr. Monika Horsáková,
Česká televize, Televizní studio Ostrava,
Slezská univerzita v Opavě

PhDr. Petr Orság,
Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Marek Lapčík, Ph.D.,
Univerzita Palackého v Olomouci

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.,
Ostravská univerzita v Ostravě

Mgr. Vladimír Horák, Ph.D.,
Ostravská univerzita v Ostravě

Dr. Phil. Nicole Horáková Hirschlerová,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita

organizační výbor:

Zuzana Tesarčíková Moškořová,
Ostravská univerzita v Ostravě

JUDr. Jarmila Hájková,
Česká televize, Televizní studio Ostrava

Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.,
Ostravská univerzita v Ostravě