Ostravská univerzita v Ostravě,
Centrum kulturálních, mediálních
a komunikačních studií,
Univerzita Palackého v Olomouci
a Česká televize, Televizní studio Ostrava


pořádají mezinárodní konferenci

Veřejnoprávní média
v novém desetiletí
- čas na privatizaci?

 


datum konání:

Ostrava, 6.–7. duben 2011

místo konání:

Ostrava, Hotel IMPERIAL

jednací jazyk:

čeština a angličtina