home

Pokyny pro autory příspěvků

Přihláška

Obecné pokyny

 • příspěvek v dokumentu MS Word
 • rozsah příspěvku maximálně 15 stran
 • písmo Times New Roman CE, velikost písma 12
 • řádkování 1,5
 • nedělte slova, nezarovnávejte okraje, neukončujte řádky klávesou ENTER
 • v seznamu bibliografických odkazů max. 25 zdrojů
 • u citací dodržujte jednotnou formu dokument *.pdf
   

Struktura textu

 • Název příspěvku
 • Jméno a příjmení autora (autorů) včetně titulů
 • Oficiální název pracoviště
 • Souhrn (max. 10 řádků) – v českém jazyce
 • Klíčová slova (5 slov) – v českém jazyce
 • Souhrn (max. 10 řádků) – v anglickém jazyce
 • Klíčová slova (5 slov) – v anglickém jazyce
 • Vlastní text
 • Závěr
 • Seznam bibliografických odkazů
 • Kontaktní adresa autora
 • Stručné profesní curriculum vitae
  (školící pracoviště, odborné zaměření, orientace dosavadní publikační činnosti, případná účast na konferencích)
© KHV PdF OU 2007 - 2024 | technický kontakt