home

Pokyny pro autory příspěvků

Přihláška

Obecné pokyny

  • příspěvek v dokumentu MS Word
  • rozsah příspěvku maximálně 15 stran
  • písmo Times New Roman CE, velikost písma 12
  • řádkování 1,5
  • nedělte slova, nezarovnávejte okraje, neukončujte řádky klávesou ENTER
  • v seznamu bibliografických odkazů max. 15 zdrojů
     

Struktura textu

  • Název příspěvku
  • Jméno a příjmení autora včetně titulů
  • Oficiální název pracoviště
  • Souhrn (max. 10 řádků)
  • Klíčová slova (5 slov)
  • Vlastní text
  • Závěr
  • Seznam bibliografických odkazů
  • Kontaktní adresa autora
© KHV PdF OU 2007 - 2024 | technický kontakt