home

Pokyny pro autory příspěvků

Přihláška

Obecné pokyny

 • příspěvek v dokumentu MS Word nebo ve formátu PDF
 • rozsah příspěvku maximálně 15 stran
 • písmo Times New Roman CE, velikost písma 12
 • řádkování 1,5
 • nedělte slova, nezarovnávejte okraje, neukončujte řádky klávesou ENTER
 • v seznamu bibliografických odkazů max. 15 zdrojů
   

Struktura textu

 • Název příspěvku
 • Jméno a příjmení autora včetně titulů
 • Oficiální název pracoviště
 • Souhrn (max. 10 řádků)
 • Klíčová slova (5 slov)
 • Vlastní text
 • Závěr
 • Seznam bibliografických odkazů
 • Kontaktní adresa autora
© KHV PdF OU 2007 | technický kontakt