Sekce
TLOUŠŤKA OSEMENÍ V KONTEXTU SEMENNÉ PREDACE GRANIVORNÍMI STŘEVLÍKY (COLEOPTERA, CARABIDAE)
Martin Bitomský

OSTEOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ MIOCENNÍCH SAVCŮ Z LOKALITY CZUJANOVA PÍSKOVNA (MIKULOV)
Jakub Březina a Martin Ivanov

KONTAMINACE PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ DVOU DOTŘIĎOVACÍCH ZAŘÍZENÍ MIKROSKOPICKÝMI HOUBAMI
Černá, K., Wittlingerová, Z.

VPLYV MONOKLONOVEJ PROTILÁTKY IVA-50 NA IN VITRO OPLODNENIE U HOVÄDZIEHO DOBYTKA
Petra Cupperová, Jana Antalíková, Michal Simon

BIODEGRADACE TEXTILNÍCH BARVIV V ROTAČNÍM DISKOVÉM REAKTROFU VE VSÁDKOVÉM A KONTINUÁLNÍM REŽIMU
Veronika Dorňáková

VPLYV VEKU A VÝŠKY MATKY NA PÔRODNÚ HMOTNOSŤ A PÔRODNÚ DĹŽKU NOVORODENCOV
Duranková Silvia, Bernasovský Ivan, Kyselý Marián, Pitoňák Jozef

VPLYV DRUHOTNEJ KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY NA VÝSKYT NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN VO VYBRANEJ ČASTI KONTAKTNÉHO ÚZEMIA MESTA NITRA
Marek Gális

VLIV STRUKTURY PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ SEKVENCE DNA NA INTERAKCI S PROTEINEM P53
Barbora Chvátalová

VLIV SEČE A VÝZNAM NEPOSEČENÝCH PLOCH PRO LUČNÍ SPOLEČENSTVA ORTHOPTERA A MANTODEA
Oto Kaláb

MORFOLOGICKÁ ANALÝZA GONOPODŮ KRABŮ RODU PORTUNUS (DECAPODA, PORTUNIDAE) Z JIHOČÍNSKÉHO MOŘE
Milan Koch, Zdeněk Ďuriš

APLIKACE IN VITRO TESTŮ PRO HODNOCENÍ GENOTOXICITY KONTAMINANT V OVZDUŠÍ
Kotulová H., Tarabová B. a Jaskóová Z.

VYUŽITÍ SYSTÉMU BIOLOG PRO IDENTIFIKACI MIKROORGANISMŮ VYSKYTUJÍCÍCH SE V POTRAVINÁCH
Veronika Michná

BAKTERIÁLNÍ TESTY TOXICITY A JEJICH VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
Petra Mikušová

O DROBNÝCH ZEMNÝCH CICAVCOCH A KLIEŠŤOCH NA NICH PRISATÝCH
Alena Pavlíková

SEZÓNNA DYNAMIKA INVÁZNYCH DREVÍN AILANTHUS ALTISSIMA A ROBINIA PSEUDOACACIA NA RÚBANISKÁCH BÁBSKEHO LESA
Ivana Pilková

BIOENERGETICKÝ POTENCIÁL VRBY ŠEDÉ (SALIX ELAEAGNOS)
Petra Rychtecká

EFEKT SYNTÉZY NEUTRÁLNYCH LIPIDOV NA SEKRÉCIU MASTNÝCH KYSELÍN V SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Peter Seč, Roman Holič

POROVNANIE PRIRODZENÝCH A ZMENENÝCH SPOLOČENSTIEV SLT FAGETUM PAUPER NA ZÁKLADE EKOLOGICKEJ ANALÝZY
Šimková Ivana, Kubov Martin

VYUŽITÍ ŘASOVÉHO TESTU K HODNOCENÍ AKUTNÍ TOXICITY LÁTEK ZPŮSOBUJÍCÍCH ZATÍŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Martina Šimková

INTERAKCE PROTEINU p73 S LINEÁRNÍ A SUPERHELIKÁLNÍ DNA
Zuzana Staníčková, Pavla Bažantová