Sekce
KOLONIZACE PEVNÝCH MATRIÁLŮ VLÁKNITÝMI HOUBAMI S OHLEDEM NA JEJICH BIODEGRADACI
Žaneta Andlová

IDENTIFIKÁCIA ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA POVRCHOVÉHO TOKU KRUPINICE AKO VÝCHODISKO PRE NÁVRH ÚČINNÝCH OPATRENÍ
Bujnovská Zdenka

Použití houby Dichomitus squalens k degradaci barviv v reaktoru typu rotačního biologického kontaktoru
Veronika Dorňáková

VAZBA PROTEINU P53 S DNA NEOBSAHUJÍCÍ P53CON SEKVENCE V LINEÁRNÍ A SUPERHELIKÁLNÍ DNA
Monika Kopečková

PRŮMYSLOVÁ BARVIVA A JEJICH INTERAKCE S DNA
Lucie Kortišová

STRUKTURNÍ ANALÝZA PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍCH SEKVENCÍ INTERAGUJÍCÍCH S NÁDOROVÝM SUPRESOREM P53
Podešvová Lucie

REVIZE KRABŮ INACHUS DORSETTENSIS (BRACHYURA: INACHIDAE) ZE STŘEDOZEMNÍHO MOŘE
Přikryl P.

FARMACEUTICKÁ VÝROBA A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zuzana Tognerová

VLIV LÁTEK TESTOVANÝCH V AMESOVĚ TESTU NA TOPOLOGICKÝ STAV PLASMIDOVÉ DNA
Lucie Wozniaková

VAZBA PROTEINU P53 NA DNA
David Žihala