Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava


 

Výherci Studentské vědecké konference - SVK-2016 konané 4. května 2016

V sekci „Chemie a příbuzné obory“ 1. místo získala

 • VERONIKA ŠVIDRNOCHOVÁ
  Katedra chemie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
  30. dubna 22, 701 03 Ostrava
  Využití hplc-ms metody pro stanovení antibiotik

V sekci „Biologie a ekologie“ 1. místo získala

 • KATEŘINA KOŘÍNKOVÁ
  Katedra biologie a ekologie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
  Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
  Vliv změny kultivačních podmínek na viabilitu a rychlost růstu rostlinné buněčné kultury

V sekci „Didaktika přírodních věd“ 1. místo získala

 • VERONIKA FOLDYNOVÁ
  Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
  Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín
  Vliv světelného znečištění na růst, vývoj a biochemické procesy vybraných druhů rostlin

V sekci „Střední školy“ 1. místo získala

 • VERONIKA FOLDYNOVÁ
  Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
  Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín
  Vliv světelného znečištění na růst, vývoj a biochemické procesy vybraných druhů rostlin

Cenu firmy Chromservis, s.r.o. získala

 • MONIKA TRUDIČOVÁ
  Katedra chemie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
  30. dubna 22, 701 03 Ostrava
  Porovnání stability a antioxidační aktivity dvou standardů luteinu

Cenu firmy Merck, spol s r.o. získali

 • VOJTĚCH OVČAČÍK A TOMÁŠ TWARDZIK
  Gymnázium Olgy Havlové
  Marie Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba
  Pyrolýzní zpracování odpadního materiálu

Cenu firmy JFK získal

 • ONDŘEJ DLOUHÝ
  Katedra fyziky, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
  Chittussiho 10, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
  Využití metody western-blotting s imunodetekcí k identifikaci proteinů světlosběrných komplexů
Aktualizace: 10. 05. 2016


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt