Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava


 

Partneři SVK PřF OU 2015

Partneři sekce Informatika

logo logo

  • Komitét aplikované kybernetiky a informatiky pobočný spolek Slezskomoravského svazu vědeckotechnických společností a poboček

Partneři sekce Chemie a příbuzné obory

logo logo

Aktualizace: 20. 04. 2015


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt