Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava


 

Partneři SVK PřF OU 2010

logo logo Tieto

Partner sekce Fyzika

logo

Partneři sekce Chemie a příbuzné obory

logo


Partner sekce Informatika

logo

Aktualizace: 12. 03. 2013


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt