Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

česky   по-русски   po polsku   

 

Slavica iuvenum

Coroczne spotkanie młodych slawistów organizowane przez Katedrę Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego.

  • Współczesne kierunki badań lingwistycznych.
  • Nauka o literaturze. Kulturoznawstwo.
  • Współczesne tendencje w translatologii.

Adres:

Więcej informacji:

Aktualizace: 09. 01. 2020


© Ostravská univerzita 2008 - 2020
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt