Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

česky   по-русски   po polsku   

 

Pozvánka - SLAVICA IUVENUM

Katedra slavistiky FF OU pořádá pod záštitou České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia a děkana FF OU doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.,

Mezinárodní setkání mladých slavistů

SLAVICA IUVENUM 2020,

 
které se bude konat 31. března - 1. dubna 2020 v prostorách FF OU.

Konference je určena pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia a pro ostatní mladé slavisty do 3 let od ukončení magisterského nebo doktorského studia.

Konference bude probíhat v sekcích:

 • Současné směry lingvistického výzkumu.
 • Literární věda. Kulturologie.
 • Současné trendy v translatologii.

Termín podání přihlášky: 15. března 2020
Termín zaslání textů k publikaci: 30. dubna 2020

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr zaslaných příspěvků, z nichž bude po úspěšném recenzním řízení sestaven postkonferenční sborník Slavica iuvenum XXI. Sborník bude mít od r. 2020 nově tištěnou i elektronickou podobu

Konferenční poplatek ve výši 1000 Kč jsou povinni zaplatit pouze studenti doktorského studia a ostatní mladí vědečtí pracovníci do 35 let. Veškeré ostatní výlohy hradí vysílající organizace.

Údaje pro zadání platby:

 • Název majitele účtu: Ostravská univerzita
  Číslo bankovního účtu: 931761
  Směrový kód banky: 0710
  Variabilní symbol: 254224

Na setkání s Vámi se těší


Harmonogram konference

31. března 2020
9:30Prezentace
10:00Zahájení konference
10:30Jednání v sekcích
13:00 – 14:00 Přestávka
14:00 – 17:00

Jednání v sekcích

1. dubna 2020
09:00 – 13:30Jednání v sekcích
14:00Závěry
 • Zasedací místnost FF OU, studovna FF OU Reální 5, přízemí, (budova D)
Aktualizace: 16. 03. 2020


© Ostravská univerzita 2008 - 2020
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt