Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

česky   по-русски   po polsku   

 

Pozvánka - SLAVICA IUVENUM

Katedra slavistiky FF OU pořádá pod záštitou Českého komitétu slavistů a děkana FF OU doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.,

Mezinárodní setkání mladých slavistů

SLAVICA IUVENUM,

 
které se bude konat 26. - 27. března 2019 v prostorách FF OU.

Konference je určena pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia a pro ostatní mladé slavisty do 3 let od ukončení magisterského nebo doktorského studia.

Konference bude probíhat v sekcích:

 • Současné směry lingvistického výzkumu.
 • Literární věda (Proměny a tvůrčí hledání slovanských literatur). Kulturologie.
 • Současné trendy v translatologii.

Termín podání přihlášky je 10. března 2019
(účastnický poplatek se nevybírá a veškeré ostatní výlohy hradí vysílající organizace).

Konferenční poplatek ve výši 1000 Kč jsou povinni zaplatit pouze studenti doktorského studia a ostatní mladí vědečtí pracovníci do 35 let.

Údaje pro zadání platby:

 • Název majitele účtu: Ostravská univerzita
  Číslo bankovního účtu: 931761
  Směrový kód banky: 0710
  Variabilní symbol: 254219

Na setkání s Vámi se těší


Harmonogram konference

26. března 2019
9:30 Prezentace
10:00Zahájení konference
10:30Jednání v sekcích
13:00 – 14:00 Přestávka
14:00 – 17:00

Jednání v sekcích

27. března 2019
09:00 – 13:30Jednání v sekcích
14:00Závěry
 • Zasedací místnost FF OU, studovna FF OU Reální 5, přízemí, (budova D)
Aktualizace: 10. 01. 2019


© Ostravská univerzita 2008 - 2019
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt