Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

česky   по-русски   po polsku   

 

Pokyny pro úpravu příspěvků do sborníku Slavica iuvenum

  1. Příspěvky budou odevzdány v elektronické podobě v programu MS Word, styl Normální, písmo Times New Roman.
  2. Doporučený rozsah příspěvku je max. 18 000 znaků včetně mezer.
  3. Redakce upouští od autorských korektur. Z této skutečnosti vyplývá pro nutnost obzvláště pečlivého zpracování textů z hlediska obsahového i formálního. Prosíme proto, aby byly dodávány příspěvky v takové formě, kterou můžeme považovat za konečnou, viz Vzor pro úpravu článku. Struktura článku je závazná.
  4. Podmínkou otištění příspěvku je jeho prezentace na konferenci.
Aktualizace: 11. 02. 2016


© Ostravská univerzita 2008 - 2020
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt