Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

česky   по-русски   po polsku   

 

Slavica iuvenum

Každoroční setkaní mladých slavistů pořádané katedrou slavistky Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

  • Současné směry lingvistického výzkumu.
  • Literární věda (Proměny a tvůrčí hledání slovanských literatur). Kulturologie.
  • Současné trendy v translatologii.

Pořadatel:

Další informace:

Aktualizace: 26. 01. 2017


© Ostravská univerzita 2008 - 2019
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt