Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Rektor Ostravské univerzity, prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., převzal záštitu nad X. sjezdem českých historiků

záštita
Aktualizace: 26. 05. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt