Katedra pedagogiky a andragogiky
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory


 

Pedagogická diagnostika a evaluace 2018

Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Uniwersytet Śląski, Cieszyn, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji pod záštitou Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora Statutárního města Ostravy pořádají a srdečně zvou na XIII. ročník mezinárodní konference

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2018
„ÚČINNOU DIAGNOSTIKOU A EVALUACÍ K VYŠŠÍ KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ“


Termín a místo konání:


Na konferenci je možné se přihlásit do 31. srpna 2018 prostřednictvím registračního formuláře.

Aktualizace: 25. 05. 2018


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt