Ústav pro regionální studia
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Prostorová sympozia

Dvoudenní sympozium pořádané Ústavem regionálních studií, katedrou české literatury a literární vědy a katedrou dějin umění FF, proběhlo 8.–9. září 2011 v klubu Fiducia – symbolickém srdci kulturní Ostravy. Formát setkání měl vést k důkladnější odborné reflexi řady otázek spjatých s tématem městského prostoru a skutečně přispěl k navození polemické a současně tvořivé atmosféry. Mezioborového sympozia se zúčastnili pozvaní odborníci z českých, polských a slovenských univerzit a vědeckých ústavů, kteří otevřený odborný diskurz vysoce oceňovali. Výstupem sympozia se stala kolektivní monografie Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění, jež zahrnula 17 samostatných studií zúčastněných badatelů (editory byli doc. Jan Malura a dr. Martin Tomášek).

6.-7. září 2012, tedy rok po sympoziu věnovaném „čtení“ městského prostoru se opět v ostravském klubu Fiducia uskutečnilo odborné fórum, tentokrát zaměřené na fenomén krajiny, jeho vývoj a roli v literatuře a výtvarném umění. Setkání více jak dvou desítek pozvaných účastníků z vysokých škol a výzkumných ústavů celé republiky (zahraničí tentokrát reprezentovala pouze vídeňská badatelka prof. Gertraude Zand) ukázalo na různé přístupy i terminologické odlišnosti vyplývající z určité módnosti a současně neusazenosti zvoleného tématu. Značná pozornost byla proto věnována terminologii, zvláště pojmům krajina, příroda, prostředí, teritorium. Na základě setkání vznikla kolektivní monografie s názvem Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění (editory opět Jan Malura a Martin Tomášek), zahrnující 19 studií, které jsou stejně jako v případě Města opatřeny důkladnými úvodními a závěrečnými komentáři.

Třetím tématem sympozijních setkání byla Příroda vs. industriál. Bylo projednáváno v širším mezioborovém kontextu ve dnech 10.-11. září 2015 v klubu Fiducia.

Aktualizace: 02. 10. 2015


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt