Katedra chemie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava

česky   english   

 

Mezinárodní konference didaktiků chemie Ostrava 2010

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, konkrétně její katedra chemie, pořádá ve spolupráci s Českou společností chemickou – pobočka Ostrava mezinárodní konferenci didaktiků chemie na téma „Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie“. Konference se uskuteční ve dnech 29. září – 1. října 2010.

Pořádání konferencí didaktiků chemie má již dlouhou tradici – pořadateli konference jsou především pracoviště vzdělávající budoucí (i stávající) učitele chemie. V letošním roce se tedy na podzim setkáme v Trojanovicích – toto místo vybrali ostravští pořadatelé konference zcela záměrně – a pokud se zúčastníte konference,jistě nám dáte za pravdu, že jsme místo konání konference zvolili dobře!

Konference bude zaměřena především na následující aktuální témata:

  • Cíle, obsah a organizace pregraduální přípravy učitelů chemie.
  • ICT v přípravě učitelů chemie a ve výuce chemie.
  • Integrační tendence a interdisciplinární přístupy v chemickém vzdělávání, rámcové vzdělávací programy.
  • Pedagogická praxe.
  • Postgraduální vzdělávání učitelů chemie.

Věříme, že na webových stránkách konference naleznete odpovědi na veškeré otázky související s konáním konference. Pokud by však přece jen nebylo vše jasné, neváhejte nám napsat nebo zatelefonovat.

Těšíme se s Vámi na viděnou!

Za organizátory konference
Dana Kričfaluši a Marie Solárová

Aktualizace: 19. 03. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt