Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava
Czech Republic
email: icte@osu.cz, ictePhD@osu.cz


 

Information and Communication Technologies in Education

Po vzájemné domluvě s pořadateli konference DIVAI (Univerzitou K.F. V Nitre) budou obě konference pořádány v dvouletém horizontu.

Mezinárodní konference ICTE vždy v lichém roce, mezinárodní konference DIVAI v roce sudém. Doktorská sekce ICTE zůstává bez změn.

Nejbližší termín konání konference ICTE je naplánován na září 2019. Budeme se těšit na Vaše příspěvky.

Tým organizátorů

 


Dear visitor,
after mutual agreement with organizers of DIVAI conference (organized by Constantine the Philosopher University in Nitra) will be both conferences held in two-year cycle.

International conference ICTE is held in odd years (2019, 2021, ... etc.) (doctoral section of ICTE conference stays without changes – and is held each year), International conference DIVAI is organized in even years (2018, 2020, ... etc.).

Next ICTE conference takes place in September 2019. We are looking forward for your contributions.

ICTE Organizational team


fb


IRNet

Updated: 05. 06. 2018


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2019
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technical Contact