Ústav epidemiologie a ochrany
veřejného zdraví
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Globální problémy veřejného zdravotnictví

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2015

 
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU v Ostravě
vás zve na konferenci s mezinárodní účastí

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2015
Global Public Health Issues 2015

Využití poznatků v terénní i nemocniční praxi

logo

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti. Kredity budou uděleny i KVVOPZ a ČAS. Počty kreditů budou přiděleny na základě aktivní a pasivní účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Termín:

  • 13. května 2015

Místo konání:

  • Velká přednášková místnost LF OU
    budova ZW
    Syllabova 19,
    703 00 Ostrava

Web konference

Aktualizace: 09. 03. 2015


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt