Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava

česky   deutsch   

 

Mezinárodní konference „Emocionalita v textu“

Katedra germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
srdečně zve na mezinárodní konferenci

„Emocionalita v textu“.

 
Konference se koná ve dnech 20.-22. února 2013 v Ostravě.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

zveme Vás srdečně na druhou mezinárodní konferenci k filologickému výzkumu emocí s názvem „Emocionalita v textu“, která se bude konat 20.-22. února 2013 v Ostravě. Konference je pořádána na počest Prof. Dr. dr. h.c. mult. Norberta Richarda Wolfa. I tentokrát je konference zaměřena interdisciplinárně, vítány jsou tedy nejen jazykovědné, ale také literárněvědné a didaktické příspěvky. Hlavním tématem konference jsou jazykové prostředky, které slouží k vyjádření emocionality, a jejich funkce v textu.

Prosíme o zaslání přihlašovacího formuláře s tématem Vašeho příspěvku nejpozději do 30. září  2012.

Těšíme se na setkání s Vámi v únoru příštího roku.

Za organizační výbor konference
LV
prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

Aktualizace: 09. 07. 2012


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt