Ostravská univerzita v Ostravě

Pedagogická fakulta
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

XVII. ročník celostátní konference ČAPV

Česká asociace pedagogického výzkumu
a
Katedra pedagogiky
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

pořádají

XVII. ročník celostátní konference ČAPV

Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu

Termín

  • Ostrava, 9. – 11. září 2009

Cíl a zaměření konference

Cílem konference je prostřednictvím jednotlivých odborných vystoupení analyzovat současný stav českého pedagogického výzkumu v rámci zvoleného tématu s akcentem na mezinárodní kontext dílčích problémů výchovy a vzdělávání.

V souladu s cílem konference budou hlavní referáty zaměřeny na analýzu soudobého stavu pedagogického výzkumu v České republice, v Polsku a na Slovensku. Příspěvky v sekcích nemusí být přímo komparativního charakteru, očekává se však, že výzkumný problém bude zpracován v návaznosti na řešení tématu v jiných evropských či světových výzkumech, které budou v příspěvku připomenuty a diskutovány.

Aktualizace: 28. 03. 2009


©2008 Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt