Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava


 

Studentská vědecká konference 2014

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity Ostravě pořádá pod záštitou děkanky PřF OU doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc. Studentskou vědeckou konferenci (SVK).

SVK 2014 se bude konat dne 6. května 2014 v prostorách budovy Přírodovědecké fakulty OU na ulici Chittussiho 10, Slezská Ostrava.

Aktualizace: 13. 02. 2014


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2015
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt