Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

česky   по-русски   po polsku   

 

Slavica iuvenum

Coroczne spotkanie młodych slawistów organizowane przez Katedrę Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego.

  • Współczesne kierunki badań lingwistycznych.
  • Nauka o literaturze (Przemiany i poszukiwania twórcze w literaturach słowiańskich). Kulturologia.
  • Współczesne tendencje w translatologii.

Adres:

Więcej informacji:

Aktualizace: 08. 04. 2013


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt