Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava

česky   по-русски   po polsku   

 

Slavica iuvenum

Každoroční setkaní mladých slavistů pořádané katedrou slavistky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

  • Současné směry lingvistického výzkumu.
  • Literární věda (Proměny a tvůrčí hledání slovanských literatur). Kulturologie.
  • Současné trendy v translatologii.

Pořadatel:

Další informace:

Aktualizace: 08. 04. 2013


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2014
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt