Ústav epidemiologie a ochrany
veřejného zdraví
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU v Ostravě
vás zve na konferenci s mezinárodní účastí

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014
Global Public Health Issues 2014

logo

pod záštitou
rektora OU v Ostravě prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc.
děkana LF OU v Ostravě doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc.
ředitelky Krajské hygienické stanice v Ostravě MUDr. Heleny Šebákové,
ředitele FN v Ostravě doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA.
hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka
primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Kredity budou uděleny i KVVOPZ a ČAS. Počty kreditů budou přiděleny na základě aktivní a pasivní účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Termín:

  • 14. - 15. května 2014

Místo konání:

  • Velká přednášková místnost LF OU
    na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU
    budova ZW
    Syllabova 19,
    703 00 Ostrava

Aktualizace: 11. 04. 2014


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2015
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt