Katedra fyzické geografie
a geoekologie
Přirodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Czech Republic


 

© Ostravská univerzita 2008 - 2019
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt