Katedra fyzické geografie
a geoekologie
Přirodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Czech Republic


 

Online Registration

The registration for the conference was terminated.
If you have any questions, please contact CBD_conference@osu.cz.

Aktualizace: 21. 09. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2019
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt